јрх≥в фотограф≥й | јрх≥в новин | јрх≥в документ≥в


"«аради житт¤" - д≥ло одного дн¤.

1 грудн¤ ƒень боротьби з≥ —Ќ≤ƒом. ≤ вкотре учн≥ та вчител≥ г≥мназ≥њ кажуть своЇ вагоме " Ќ≤!" найстрашн≥шому серед ус≥х в≥домих людству захворювань. ƒругий р≥к посп≥ль у г≥мназ≥њ проводилас¤ масштабна акц≥¤ " «аради житт¤ " в рамках ¬сесв≥тнього дн¤ боротьби з≥ —Ќ≤ƒом.

”часники акц≥њ намагалис¤ зробити св≥й посильний внесок у сп≥льну справу. «гадували те, що знали, можливо, д≥зналис¤ про щось нове, але найголовн≥ше завданн¤ , що сто¤ло перед ними зрозум≥ти , в≥дчути загрозу , шл¤хи њњ уникненн¤, ≥ навчитис¤ д≥литис¤ своњми знанн¤ми з ≥ншими. ÷ьогор≥чна акц≥¤ очолена новоствореною молод≥жною громадською орган≥зац≥Їю " ƒ≤Ћќ", проходила в три етапи. ѕерший "Flash mob" ( миттЇвий натовп ) в≥дбувс¤ безпосередньо 1 грудн¤ .

 ласичний " флеш моб " - це миттЇва по¤ва у певному м≥сц≥ енноњ к≥лькост≥ людей, ¤к≥ виконують ¤к≥сь певн≥ д≥њ. ÷ього разу об'Їктом стали лист≥вки п≥д гаслом " «упинимо —Ќ≤ƒ" , ¤к≥ о 7.30 дв≥ст≥ учасник≥в акц≥њ одночасно вив≥сили по м≥сту. Ќаступного дн¤ старшокласники проводили в початков≥й школ≥ бес≥ди та лекц≥њ про страшну хворобу.  ульм≥нац≥¤ акц≥њ прийшлас¤ на суботу. –анок почавс¤ п≥д знаком " „ервоноњ стр≥чки", ¤ку кожний отримував на вход≥ до прим≥щенн¤. ÷¤ стр≥чка символ протесту проти дискрим≥нац≥њ у в≥дношенн≥ ¬≤Ћ позитивних людей та сол≥дарност≥ м≥ж ними. ќкр≥м власних учн≥в , г≥мназ≥¤ в≥тала гостей з≥ шк≥л м≥ста. 15-хвилинний форум ознайомив учасник≥в акц≥њ з планом роботи на день. ѕ≥сл¤ цього учн≥ 7-9 клас≥в та гост≥ роз≥йшлис¤ на трен≥нги, ¤к≥ в цьому роц≥ теж. були особливими. ÷≥кав≥ вони були не лише традиц≥йно р≥зноман≥тними , активними формами роботи, а й тим , що проводили њх учн≥ , попередньо п≥дготовлен≥ тренерами Ѕондаревою √.¬. та —трельчук —.≤. за програмою " –≥вний р≥вному ". ¬ цей час 11 - класники анал≥зували результати анкетуванн¤ , проведеного п≥д час форуму , а учн≥ 10 класу та вс≥ доросл≥ учасники акц≥њ створювали сп≥льними силами  ¬≤Ћ“ - панно в особлив≥й клаптиков≥й техн≥ц≥.

“а головною в ц≥й робот≥ була не техн≥ка, головним був зм≥ст. ќкр≥м  ¬≤Ћ“у , в≥дображенн¤м ≥дей " Ѕоротьби з≥ —Ќ≤ƒом " стала стр≥чка з червоних тюльпан≥в, складена турботливими ≥ в≥дпов≥дальними руками ж≥нок та д≥вчат учасниць акц≥њ. Ќедарма цей день у цьому роц≥ проходив п≥д гаслом " ” —Ќ≤ƒа ж≥ноче обличч¤ " ’то, ¤к не ж≥нка , берегин¤ родинного вогнища покликана зупинити згубну ходу —Ќ≤ƒу планетою, захистити в≥д нього свою родину. ј разом ≥з нею все сусп≥льство. ћайже в той самий момент, коли було прикр≥плено до стр≥чки останн≥й тюльпан, хлопц≥ вийшли на вулицю ≥ прикрасили все тими ж червоними стр≥чками берези. «нову з≥бравшись разом у актов≥й зал≥ , учасники под≥лилис¤ своњми враженн¤ми та думками стосовно проблеми дн¤ з оточуючими, в≥ддавши св≥й голос на захист людства , а завершилас¤ акц≥¤ соц≥альною дискотекою.

«авд¤ки вм≥л≥й орган≥зац≥йн≥й робот≥ " ƒ≤Ћќвих "л≥дер≥в та дружн≥й п≥дтримц≥ з боку ¬≥дд≥лу у справах с≥м'њ та молод≥, орган≥зац≥њ " ”сп≥шна ж≥нка " та " ћангуст " зах≥д вийшов не похмурим та траурним, а енерг≥йним ≥ конструктивним. ≤ це правильно, адже формувати в людей ст≥йк≥ знанн¤ та св≥доме в≥дношенн¤ - це набагато ефективн≥ше, ан≥ж просто л¤кати страшними цифрами.

—трельчук —в≥тлана

ѕрес- секретар Ќ”ќ" ƒ≤Ћќ"


“¬ќ–»“№—я Ђƒ≤Ћќї

—учасна ”крањна переживаЇ пер≥од становленн¤ демократичного сусп≥льства. ќск≥льки мова йде про майбутнЇ, вир≥шальною силою в цьому процес≥ стаЇ молодь, ¤ка р≥вн¤Їтьс¤ на Ївропейськ≥ стандарти, загальнолюдськ≥ ц≥нност≥ й бере участь у формуванн≥ державноњ пол≥тики. —аме тому 13 вересн¤ 2004 року у актов≥й зал≥ г≥мназ≥њ в≥дбулис¤ установч≥ збори, ≥ ц≥ збори вир≥шили "Ѕути молод≥жн≥й громадськ≥й орган≥зац≥њ "ƒ≤Ћќ" ("ƒ≥Їва л≥дерська орган≥зац≥¤"). —ьогодн≥ њњ членами Ї молод≥ вчител≥, старшокласники - г≥мназисти. ÷е ≥н≥ц≥ативн≥, креативн≥, в≥дпов≥дальн≥, гуманн≥, перспективн≥ ≥ осв≥чен≥ представники каховськоњ молод≥.

ќрган≥зац≥¤ визначила ц≥л≥:

- спри¤ти становленню молод≥;

- створювати середовище розвитку ≥ вчити д≥¤ти;

- формувати активного громад¤нина;

- п≥дтримувати молод≥жну ≥н≥ц≥ативу а област≥ осв≥ти, культури, охорони здоров'¤.

"ƒ≥Ћќ"ва молодь: проводить трен≥нги, акц≥њ, дебати, бере участь у м≥ських програмах, обласних конференц≥¤х, всеукрањнських сем≥нарах (вересень -‘еодос≥¤, жовтень -  ињв, листопад - ’ерсон), сп≥впрацюЇ з м≥ськими та обласними громадськими орган≥зац≥¤ми.

Ќайпершою масштабною акц≥Їю новоствореноњ громадськоњ орган≥зац≥њ - акц≥¤ "«аради житт¤". ƒ≥Ћќва молодь не т≥льки вагомим словом, а й конкретною д≥Їю виступаЇ проти нев≥гластва й дискрим≥нац≥њ у в≥дношенн≥ ¬≤Ћ - позитивних людей.

¬акулич ќлена,

голова правл≥нн¤ Ќ”ќ Ђƒ≤Ћќї

Hosted by uCoz